دل شکسته

انتظار

تقدیم به اونی که دوستش دارم اما باور نمیکنه افسوس

  

 
|جمعه بیست و چهارم دی ۱۳۸۹| 22:41|زهره|

றiss joαη